แฮวอน การันตรี เจล-สเปย์แอลกอฮอล์ ไม่แท้คืนเงินทันที (มีคลิป)

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้วัตถุดิบแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการขายแอลกอฮอล์บางรายนำ เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล มาหลอกขายว่าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเ…