แฮวอน เบิกฤกษ์เศรษฐี สักการะศาลหลักเมือง

แฮวอน เบิกฤกษ์เศรษฐี สักการะศาลหลักเมือง ปีเก่า (2562) ผ่านไปปีใหม่ (2563) กำลังเข้ามา ทางบริษัทแฮวอน จำกัด ถือฤกษ์ดี ( 6 ธ.ค.62) จัดพิธีไหว้สักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นการเบิกฤกษ์เศรษฐี ให้ร่ำรวย มั่งคั่ง และค้าขายปังในปีหน้าที่กำลังจะมาถึง โดยทีมผู้บริหาร นำโดย CEO ทั้ง 2 ท่าน คุณมายด์ ดล…