เลิกใช้แล้ว!!! Facebook ยกเลิกเงื่อนไข ‘Text Overlay’ ไม่จำเป็นต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ในภาพ อีกต่อไป

เลิกใช้แล้ว!!! Facebook ยกเลิกเงื่อนไข ‘Text Overlay’ ไม่จำเป็นต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ในภาพ อีกต่อไป ตามปกติ แอดมินเพจทั้งหลายรู้กันดีว่า ‘Facebook’ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ภายในภาพ จึงจะผ่านการอนุมัติ โดย Facebook ให้เหตุผลว่า เพื่อประสบการณ์การใช้…

มายด์ ดลหทัย CEO แฮวอน รับเกียรติเชิญบรรยาย หลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ”

มายด์ ดลหทัย CEO แฮวอน รับเกียรติเชิญบรรยาย หลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ” ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ” จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศในสาขาต่างๆ รวมถึงผู้บริหารหญิง…