มายด์ ดลหทัย CEO แฮวอน รับเกียรติเชิญบรรยาย หลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ”

มายด์ ดลหทัย CEO แฮวอน รับเกียรติเชิญบรรยาย หลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ” ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร NEC survival “ทางออกสู่ความสำเร็จ” จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศในสาขาต่างๆ รวมถึงผู้บริหารหญิง…