เลิกใช้แล้ว!!! Facebook ยกเลิกเงื่อนไข ‘Text Overlay’ ไม่จำเป็นต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ในภาพ อีกต่อไป

เลิกใช้แล้ว!!! Facebook ยกเลิกเงื่อนไข ‘Text Overlay’ ไม่จำเป็นต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ในภาพ อีกต่อไป ตามปกติ แอดมินเพจทั้งหลายรู้กันดีว่า ‘Facebook’ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ต้องมีข้อความน้อยกว่า 20% ภายในภาพ จึงจะผ่านการอนุมัติ โดย Facebook ให้เหตุผลว่า เพื่อประสบการณ์การใช้…