Comfort Zone ที่เราสร้างขึ้น เมื่อเราก้าวพ้นมันไปได้ เราจะมองเห็นโอกาสของความสำเร็จ

วันนี้เรามีโอกาศได้หยิบยกแนวคิดของผู้บริหารหญิง ดลหทัย ทีนะกุล CEO Haewon ซึ่งกว่าจะเป็นวันนี้ได้ คุณมายด์มีเรื่องราวที่หลายคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่หรือติดกับดักของความสำเร็จที่เรียกว่า Comfort Zone มาเป็นแนวคิดดีๆ ที่ขอมาส่งต่อให้อีกครั้ง ถ้าคุณกำลังมองหาความสำเร็จ บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคุ…