The Dealer : EP12 ชีวิตที่ “เลือก” ได้

The Dealer : แม่(ค้า) 4.0 รายได้กับการเลี้ยงลูกที่ไปด้วยกันได้

The Dealer : สู้เพื่อเวลาของลูก

The Dealer : “หน้าที่” กับ “คนข้างหลัง”

The Dealer : ความมั่นคงที่ “สร้าง” ขึ้นเอง

The Dealer : ขยันให้ถูกที่ ไม่มีทางเสียเวลา

The Dealer : อย่ารอให้สายไปแล้วค่อยทำ

The Dealer : เอาชนะคำว่า “ไม่มีเงิน”

The Dealer : “ผ่อนแรง” เปลี่ยนชีวิต

The Dealer : เสียงรอบข้าง ก็ไม่สู้เสียงใจตัวเอง